Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for FIKS sin virksomhet.

 

Vedtekter

 

Etiske retningslinjer

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

Forskrift om revisjon