Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for FIKS sin virksomhet.

 

Vedtekter

Vedtekter FIKS

 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer FIKS

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

Forskrift om revisjon