Møtedokumenter

Møtedokumenter for Styret i FIKS

Styrets møtedokumenter er offentlige så sant det ikke er hjemlet i lov for å unnta offentlighet.

Møtene i styret er åpne, det vil si at alle som ønsker det kan være til stede som tilhørere på møtene. Møtene lukkes dersom det behandles saker der møtene kan lukkes etter bestemmelsene i offentleglova eller andre bestemmelser om lovpålagt taushetsplikt.

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015