Årsrapporter

For at deltakerkommunene skal være orientert om FIKS sitt arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kontrollutvalgene og kommunestyrene i deltakerkommunene.

Rapporten tar for seg oppgavene FIKS er pålagt gjennom lov, forskrift og vedtekter, og hvordan disse er løst. 

 

Årsrapport Vedlegg
2019
2018 FIKS Årsrapport 2018 Styret FIKS Behandlede saker 2018
2017 FIKS Årsberetning 2017 Styret FIKS Behandlede saker 2017
2016 FIKS Årsberetning 2016
2015 FIKS Årsberetning 2015