Årsrapporter

For at deltakerkommunene skal være orientert om FIKS sitt arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kontrollutvalgene og kommunestyrene i deltakerkommunene.

Rapporten tar for seg oppgavene FIKS er pålagt gjennom lov, forskrift og vedtekter, og hvordan disse er løst. 

 

Årsrapport Vedlegg
2019
2018 FIKS Årsrapport 2018 Styret FIKS Behandlede saker 2018
2017 FIKS Årsberetning 2017 Styret FIKS Behandlede saker 2017
2016 FIKS Årsberetning 2016
2015 FIKS Årsberetning 2015
2014  
2013 FIKS Årsberetning 2013
2012 FIKS årsberetning 2012
2011  
2010  
2009  
2008  
2007 FIKS Årsberetning 2007
2006 FIKS Årsberetning 2006
2005 FIKS Årsberetning 2005