Møteplan 2020

Møteplan 1.halvår 2020

Utvalg Tid Januar Februar Mars April Mai Juni
Enebakk 18:30 13. 12.a 02., 30. 04.
Frogn 14:00 22. 25.a 01. 06. 03.
Nesodden 17:15 14. 4. 17.a 21. 12.a 02., 16.a
Vestby 18:00 15. 5. 1.a 27. 17.
Ås 18:00 28. 12.¹ 10. 28. 26. 09.
Styret 18:00

1 – Dialogmøte mellom kontrollutvalget og politisk og administrativ ledelse med flere.

a – avlyst møte

 

Møteplan 2.halvår 2020

Utvalg Tid Juli August September Oktober November Desember
Enebakk 18:30 17. 29. 9.
Frogn 14:00 26. 30. 4. 2.
Nesodden 17:15 18. 29. 27. 1.
Vestby 17:00 10. 5.
Ås 18:00 1. 13. 24.