Møteplan 2019

Møteplan 1.halvår 2019

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Enebakk 07. 04., 25. 20.
Frogn 21. 04. 29. 27.
Nesodden 05. 26. 07. 18.
Oppegård 24. 04.¹ 28. 02. 12.
Ski 22. 04.¹ 19. 30. 28.
Vestby 23. 06. 24. 29.
Ås 29. 05. 23. 11.
         
Styret   28.     13.

¹ Fellesmøte mellom Oppegård og Ski, 04.02.19 kl. 18:00, Formannskapssalen, Oppegård rådhus

 

Møteplan 2.halvår 2019

Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Enebakk 5. 24. 12.
Frogn 26. 28. 2.
Nesodden 24. 19.
Nordre Follo     18. 5.
Oppegård 20.¹ 3. 5.
Ski 20.¹ 17. 29. 10.
Vestby 28. 31. 20. 4.
Ås 3. 22. 26.
Styret 10. 28.

¹ Fellesmøte mellom Oppegård og Ski, 20.08.19 kl. 18:00, Kantinen, Oppegård rådhus