Møteplan 2019

Møteplan 1.halvår 2019

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Enebakk 07. 04., 25. 20.
Frogn 21. 04. 29. 27.
Nesodden 05. 26. 07. 18.
Oppegård 24. 04.¹ 28. 02. 12.
Ski 22. 04.¹ 19. 30. 28.
Vestby 23. 06. 24. 29.
Ås 29. 05. 23. 11.
         
Styret   28.     13.

¹ Fellesmøte mellom Oppegård og Ski, 04.02.19 kl. 18:00, Formannskapssalen, Oppegård rådhus