Møtekalender

Møteplan 1.halvår 2019

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Enebakk 07. 04., 25. 20.
Frogn 21. 04. 29. 27.
Nesodden 05. 26. 07. 18.
Oppegård 24. 04.¹ 28. 02. 12.
Ski 22. 04.¹ 19. 30. 28.
Vestby 23. 06. 24. 29.
Ås 29. 05. 23. 11.
         
Styret   28.     13.

¹ Fellesmøte mellom Oppegård og Ski, 04.02.19 kl. 18:00, Formannskapssalen, Oppegård rådhus

 

Møteplan 2.halvår 2019

Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Enebakk 5. 24. 12.
Frogn 26. 28. 2.
Nesodden 24. 15. 19.
Oppegård 29. 3. 5.
Ski 17. 29. 10.
Vestby 28. 30. 4.
Ås 3. 22. 26.
Styret 26. 28.