Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Vestby 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Jeanette Hoel¹ FrP nr. 1 Magnus Hem FrP
2. Nestleder Lars Johan Rustad¹ KrF nr. 2 Kristoffer Haakonsen KrF
3. Medlem Jeton Morina H nr. 3 Odd Einar Skaug-Vandraas H
4. Medlem John Arne Kjenn SP nr. 4 Inger Randem SP
5. Medlem Ann Tremblay Vølstad V nr. 5 Torbjørn Mehl SV

¹ Medlem av kommunestyret