Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Overordnet analyse

Vestby kommune – Overordnet analyse 2016

Vestby kommune – Overordnet analyse 2012

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Vestby kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020

Vestby kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Vestby kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012

 

Plan for selskapskontroll

Vestby kommune – Plan for selskapskontroll 2017- 2020

Vestby kommune – Plan for selskapskontroll 2013-2016

Vestby kommune – Plan for selskapskontroll 2009-2011

 

Reglement for kontrollutvalget

Vestby KU Strategiplan

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

 

Forskrift om revisjon