Årsrapporter

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret.

Rapporten tar for seg oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst. 

  Årsrapport Vedlegg
2019    
2018 Vestby KU Årsrapport 2018 Vestby KU Behandlede saker 2018
2017 Vestby KU Årsrapport 2017 Vestby KU Behandlede saker 2017
2016 Vestby KU Årsrapport 2016  
2015 Vestby KU Årsrapport 2015