Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Plan for forvaltningsrevisjon

 

Plan for selskapskontroll

 

Reglement for kontrollutvalget

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

Forskrift om revisjon