Møtedokumenter

Møtedokumenter for Ski kontrollutvalg

Kontrollutvalgets møtedokument er offentlige så sant det ikke er hjemlet i lov for å unnta offentlighet.

Møtene i kontrollutvalget er åpne, det vil si at alle som ønsker det kan være til stede som tilhørere på møtene. Møtene lukkes dersom det behandles saker der møtene kan lukkes etter bestemmelsene i offentleglova eller andre bestemmelser om lovpålagt taushetsplikt.

 

2019

2018

2017