Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Oppegård kommune – Overordnet analyse 2016-2020

Oppegård kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

 

Plan for selskapskontroll

Oppegård kommune – Plan for selskapskontroll 2017-2020

 

Reglement for kontrollutvalget

Oppegård KU Handlingsplan

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

 

Forskrift om revisjon