Møtedokumenter

Møtedokumenter Fellesmøter Oppegård KU og Ski KU / Nordre Follo KU

Møtedokumentene fra fellesmøtene samt møtene i kontrollutvalget er offentlige så sant det ikke er hjemlet i lov for å unnta offentlighet.

Fellesmøtene mellom kontrollutvalgene og møtene i kontrollutvalget er åpne, det vil si at alle som ønsker det kan være til stede som tilhørere på møtene. Møtene lukkes dersom det behandles saker der møtene kan lukkes etter bestemmelsene i offentleglova eller andre bestemmelser om lovpålagt taushetsplikt.

2019

2018

2017