Nordre Follo

Fellesmøter Oppegård KU og Ski KU

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Oppegård kommune og Ski kommune, så avholder kontrollutvalgene i Oppegård og Ski fellesmøter hvor de tar opp saker av felles interesse. 

Møtedokumenter