Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Nesodden 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Arne Maus SV nr. 1  Ellen Jakobsen SV
2. Nestleder Jørn Gunnar Bertelsen¹ H nr. 2 1. Harald Tronvik H
2. Anette Løes Hokholt Wiik H
3. Medlem Sidsel Tjernshaugen AP nr. 3 1. Petter Moen AP
2. Øyvind Brekke AP
4. Medlem Arne Thodok Eriksen MDG nr. 4 Bendik Fjeldstad MDG
5. Medlem May Lissbeth Ananiassen R nr. 5 Øystein Tellef Hansen R

¹ Medlem av kommunestyret