Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Nesodden 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Arne Maus SV nr. 1  Ellen Jakobsen SV
2. Nestleder Jørn Gunnar Bertelsen¹ H nr. 2 1. Harald Tronvik H
2. Anette Løes Hokholt Wiik H
3. Medlem Sidsel Tjernshaugen AP nr. 3 1. Petter Moen AP
2. Øyvind Brekke AP
4. Medlem Arne Thodok Eriksen MDG nr. 4 Bendik Fjeldstad MDG
5. Medlem May Lissbeth Ananiassen R nr. 5 Øystein Tellef Hansen R

¹ Medlem av kommunestyret

 

Kontrollutvalget i Nesodden 2011 – 2015

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og parti-/gruppevise varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Øyvind Stenbeck H Nr. 1 Vegard Gjerde H
2. Nestleder Arne Maus SV Nr. 2
3. Medlem Astrid Driva Rødsand Ap Nr. 3 Jan Balstad Ap
4. Medlem Martin Apenes V Nr. 4 Kristine Kjelaas V
5. Medlem Ellen Jacobsen SV Nr. 5 Arne Thodok Eriksen MDG