Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Overordnet analyse

Nesodden kommune – Risiko- og vesentlighetsanalyse 2020

Nesodden kommune – Overordnet analyse 2016

Nesodden kommune – Overordnet analyse 2012

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Nesodden kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Nesodden kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Nesodden kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011

 

Plan for selskapskontroll

Nesodden kommune – Plan for selskapskontroll 2017-2020

Nesodden kommune – Plan for selskapskontroll 2013-2016

Nesodden kommune – Plan for selskapskontroll 2008-2011

 

Reglement for kontrollutvalget

Nesodden KU Reglement

Nesodden KU Strategi- og handlingsplan

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

 

Forskrift om revisjon