Møtedokumenter

Møtedokumenter for Nesodden kontrollutvalg

Kontrollutvalgets møtedokument er offentlige så sant det ikke er hjemlet i lov for å unnta offentlighet.

Møtene i kontrollutvalget er åpne, det vil si at alle som ønsker det kan være til stede som tilhørere på møtene. Møtene lukkes dersom det behandles saker der møtene kan lukkes etter bestemmelsene i offentleglova eller andre bestemmelser om lovpålagt taushetsplikt.

 

Møtedokumenter etter 1.juli 2020 er publisert her.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012