Årsrapporter

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret.

Rapporten tar for seg oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst. 

  Årsrapport Vedlegg
2019    
2018 Nesodden KU Årsrapport 2018 Nesodden KU Behandlede saker 2018
2017 Nesodden KU Årsrapport 2017 Nesodden KU Behandlede saker 2017
2016 Nesodden KU Årsrapport 2016  
2015 Nesodden KU Årsrapport 2015