Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Frogn 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Knut Erik Robertsen AP nr. 1 1. Aasmund Berg AP
2. Petter Abrahamsen AP
3. Wenche Frich AP
2. Nestleder Øyvind Solli H nr. 2-4 1. Bjørn Magne Birkeland H
3. Medlem Eva Jorun Bækken Haugen H 2. Ludolf Bjelland H
4. Medlem Tom Lennart Pedersen¹ PP 3. Ellen Klynderud SP
4. Ragnar Dahl PP
5. Thora Bakka H
5. Medlem Helge Gert Simonsen V nr. 5 1. Per Thorbjørn Svendsen SV
2. Jorunn Holter V
3. Irene Myrbostad MDG

¹ Medlem av kommunestyret