Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Overordnet analyse

Frogn kommune – Overordnet analyse 2016

Frogn kommune – Overordnet analyse 2012

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Frogn kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Frogn kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Frogn kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012

 

Plan for selskapskontroll

Frogn kommune – Plan for selskapskontroll 2017-2020

Frogn kommune – Plan for selskapskontroll 2013-2016

Frogn kommune – Plan for selskapskontroll 2009-2012

 

Reglement for kontrollutvalget

Frogn KU Strateginotat

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

 

Forskrift om revisjon