Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Enebakk 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer

Nr. Funksjon Navn Parti For Nr. Varamedlem Parti
1. Leder Thorbjørn Nerland H nr. 1-2 1. John Bergskaug FrP
2. Medlem Lena Mjerskaug H 2. Lill-Eva Nordhagen FrP
3. Anita Kittelsen FrP
4. Dag Nordstrand H
3. Nestleder Øivind Gundersen AP nr. 3-5 1. Geir Heine SV
4. Medlem Mads Gjevert Pettersen¹ AP 2. Ragnfrid Rust AP
5. Medlem Anne Marit Næss SP 3. Hovel Heiaas SP
4. Anne Rysstad SV
5. Vegard Birkeland AP

¹ Medlem av kommunestyret