Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Ås 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Anne Grete Edvardsen H
2. Nestleder Anne Odenmarck AP Nr. 2 Marie Gotteberg Steen AP
3. Medlem Janna Sisilie Bitnes Hagen¹ AP Nr. 3 Hanne Marit Gran SV
4. Medlem Liv Marit Korslund SP Nr. 4 Zen Mushtaq H
5. Medlem Christian Hellevang H Nr. 5 Jan Henrik Martinsen H

¹ Medlem av kommunestyret