Tidligere kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Ås 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Anne Grete Edvardsen H
2. Nestleder Anne Odenmarck AP Nr. 2 Marie Gotteberg Steen AP
3. Medlem Janna Sisilie Bitnes Hagen¹ AP Nr. 3 Hanne Marit Gran SV
4. Medlem Liv Marit Korslund SP Nr. 4 Zen Mushtaq H
5. Medlem Christian Hellevang H Nr. 5 Jan Henrik Martinsen H

¹ Medlem av kommunestyret

 

Kontrollutvalget i Ås 2011 – 2015

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Turid Nordli Johnsen H
2. Nestleder Einride Berg Ap Nr. 2 Oddvar Kolstad Ap
3. Medlem Tone Holm Dagsvold Ap Nr. 3 Bjørn Ole Alm Ap
4. Medlem Olav Aardalsbakke KrF Nr. 4 Arve Skutlaberg KrF
5. Medlem Trine Hvoslef-Eide V Nr. 5 Marit Hauken Ap

 

Kontrollutvalget i Ås 2007 – 2011

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Turid Johnsen H
2. Medlem Einride Berg Ap Nr. 2 Oddvar Kolstad Ap
3. Nestleder Kari Munthe Sp Nr. 3 Ola Heir Sp
4. Medlem Olav Aardalsbakke KrF Nr. 4 Arve Skutlaberg KrF
5. Medlem Reidun Aalerud H Nr. 5 Oluf Berentsen FrP

 

Kontrollutvalget i Ås 2003 – 2007

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og personlige varamedlemmer.

Nr. Funksjon Navn Parti Vara for Varamedlem Parti
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Stein Sæbø SV
2. Nestleder Kari Munthe Sp Nr. 2 Olav Aardalsbakke KrF
3. Medlem Oddvar Kolstad Ap Nr. 3 Ingrid Larsen Ap
4. Medlem Reidun Aalerud H Nr. 4 Bjørn Leivestad H
5. Medlem Oluf Berentsen FrP Nr. 5 Asbjørn Halvorsen FrP