Styringsdokument

Denne siden inneholder sentrale styringsdokument for kontrollutvalgets virksomhet.

 

Ås KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 06102020

 

Overordne analyse

Ås kommune – Risiko- og vesentlighetsanalyse 2020

Ås kommune – Overordnet analyse 2016

Ås kommune – Overordnet analyse 2012

Ås kommune – Overordnet analyse 2008

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Ås kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Ås kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Ås kommune – Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012

 

Plan for selskapskontroll

Ås kommune – Plan for selskapskontroll 2017-2020

Ås kommune – Plan for selskapskontroll 2013-2016

Ås kommune – Plan for selskapskontroll 2009-2011

 

Reglement for kontrollutvalget

Ås KU handlingsplan

 

Sentrale lover og forskrifter

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

 

Forskrift om kontrollutvalg

 

Forskrift om revisjon