Kontakt oss

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget i din kommune bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet.

Kontrollutvalget er ikke er et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker.

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Org nr. 898 704 262

Postboks 304

1471 LØRENSKOG

e-post: post@vikus.no 

 

Kjell Tore Wirum, seniorrådgiver

Tlf./Mobil: 92 88 33 92

e-post: kjewir@lorenskog.kommune.no