Kontakt oss

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget i din kommune bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet.

Kontrollutvalget er ikke er et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker.

 

Kjell Tore Wirumkontrollsjef/daglig leder

Tlf. Jobb: 64 96 20 58

Tlf./Mobil: 92 88 33 92

e-post: kjell.tore.wirum@as.kommune.no

 

Unni Westli, rådgiver

Tlf. Jobb: 64 96 20 59

Tlf./Mobil:

e-post: unni.westli@as.kommune.no