Vestby

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Vestby kommune.

2019

Integrering av flyktninger i Vestby kommune

Store investeringer i Vestby kommune

 

2018

Follo Landbrukskontor

 

2017

Samhandlingsreformen i Vestby kommune

 

2016

Antikorrupsjon i Vestby kommune

Demensomsorg i Vestby kommune

 

2015

Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune

 

2014

Rådmannens internkontroll i Vestby kommune

Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune

 

2013

Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet

Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

 

2012

Informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune

Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

 

2011

Byggesaksbehandling i Vestby kommune

NAV Vestby og rusomsorg

 

2010

Innkjøp og anskaffelser i Vestby kommune

Kvalitet i sykehjemstilbudet i Vestby kommune

 

2009

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet i Vestby kommune

 

2008

Hjemmebaserte tjenester i Vestby kommune

Spesialundervisning i grunnskolen i Vestby kommune

 

2007

Barn i fosterhjem i Vestby kommune

Utbygging i Son

 

2006

Energibruk i kommunale bygninger i Vestby kommune

Psykiatritilbudet i Vestby kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner