Ski

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Ski kommune.

2019

Investeringer og gjeld i Ski kommune

Organisasjonskultur Beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune

 

2018

Follo Landbrukskontor

Ressurskrevende brukere i Ski kommune

Integrering av flyktninger i Ski kommune

 

2017

Kommunale anskaffelser Ski kommune

Eiendomsforvaltning i Ski kommune

Byutvikling i Ski kommune

Gjennomgang av saken om Kunstisflaten – Møteplassen

 

2016

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune

Internkontroll i Ski kommune

 

2015

Vann og avløp i Ski kommune

Sikkerhet og beredskap i Ski kommune

PPT i skole og barnehage i Ski kommune

Omorganisering – økonomi og IKT i Ski kommune

 

2014

Barnevern – samarbeid og kvalitet i Ski kommune

Samhandlingsreformen i Ski kommune

 

2013

NAV Ski – styring og samarbeid

Prosjektstyring i Ski kommune

 

2012

Kvalitet i sykehjem i Ski kommune

 

2011

Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen i Ski kommune

 

2010

Offentlige anskaffelser i Ski kommune

Vann og avløp i Ski kommune

 

2009

Forebyggende barnevern i Ski kommune – Delrapport 1

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Delrapport 2

Utbygging på Bøleråsen i Ski kommune

 

2008

Hjemmebaserte tjenester i Ski kommune

Spesialundervisning i grunnskolen i Ski kommune

Etterlevelse av etiske retningslinjer i Ski kommune – Del 1 Ansatte

Etterlevelse av etiske retningslinjer i Ski kommune – Del 2 Folkevalgte

 

2007

Barn i fosterhjem i Ski kommune

Ski magasinleir

 

2006

Psykiatritilbudet i Ski kommune

Energibruk i kommunale bygninger i Ski kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner