Ski

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Ski kommune.

2019

 

2018

Follo Landbrukskontor

Ressurskrevende brukere i Ski kommune

Integrering av flyktninger i Ski kommune

 

2017

Kommunale anskaffelser Ski kommune

Eiendomsforvaltning i Ski kommune

 

2016

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Internkontroll

 

2015

Vann og avløp

Sikkerhet og beredskap

PPT i skole og barnehage

 

2014

Barnevern – samarbeid og kvalitet

Samhandlingsreformen

 

2013

NAV Ski – styring og samarbeid

Prosjektstyring

Omorganisering – økonomi og IKT

 

2012

Kvalitet i sykehjem

 

2011

Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen

 

2010

Offentlige anskaffelser i Ski kommune

Vann og avløp i Ski kommune

 

2009

Forebyggende barnevern i Ski kommune – Delrapport 1

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – Delrapport 2

Utbygging på Bøleråsen

 

2008

Hjemmebaserte tjenester i Ski kommune

Spesialundervisning i grunnskolen i Ski kommune

Etterlevelse av etiske retningslinjer Del 1 – ansatte i Ski kommune

Etterlevelse av etiske retningslinjer Del 1 – folkevalgte i Ski kommune

 

2007

Barn i fosterhjem i Ski kommune

Ski magasinleir

 

2006

Psykiatritilbudet i Ski kommune

Energibruk i kommunale bygninger i Ski kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner