Oppegård

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Oppegård kommune.

2019

 

2018

Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune

Ernæringsarbeid i tjenester til eldre i Oppegård kommune

 

2017

Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune

Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune

 

2016

Internkontroll i Oppegård kommune

 

2015

PPT i skole og barnehage i Oppegård kommune

Prosjektstyring i byggeprosjekter i Oppegård kommune

IKT og beredskap i Oppegård kommune

 

2014

Forvaltning av kommunens bygg i Oppegård kommune

Samhandlingsreformen i Oppegård kommune

 

2013

Barnevern – saksbehandling og oppfølging i Oppegård kommune

Selvkost VAR i Oppegård kommune

Psykisk helsearbeid for unge i Oppegård kommune

 

2012

NAV Oppegård – styring og samarbeid

 

2011

Byggesaksbehandling i Oppegård kommune

 

2010

Offentlige anskaffelser i Oppegård kommune

 

2009

Kvalitet i helseinstitusjonene i Oppegård kommune

 

2008

Hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune

Spesialundervisning i grunnskolen i Oppegård kommune

 

2007

Barn i fosterhjem i Oppegård kommune

Vedlikehold av kommunale bygg i Oppegård kommune

 

2006

Psykiatritilbudet i Oppegård kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner