Nesodden

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Nesodden kommune.

 

2020

Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune

 

2019

NAV Nesodden

Samfunnssikkerhet og beredskap i Nesodden kommune

 

2018

Follo Landbrukskontor

Integrering av flyktninger i Nesodden kommune

Rus og psykiatri i Nesodden kommune

 

2017

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune

Kvalitet i sykehjemstilbudet i Nesodden kommune

 

2016

Vedlikehold av kommunale bygg i Nesodden kommune

Kommunens møte med publikum – Nesodden kommune

 

2015

Samhandlingsreformen i Nesodden kommune

Barnehager i Nesodden kommune

 

2014

Nye takter – Ny struktur for administrativ organisering i Nesodden kommune

 

2013

Hjemmetjenesten i Nesodden kommune

Økonomistyring i Nesodden kommune

 

2012

Barnevern – forebygging og hjelpetiltak i Nesodden kommune

 

2011

Informasjonssikkerhet og IT-drift i Nesodden kommune