Frogn

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Frogn kommune.

2019

Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune

Selvkost VAR i Frogn kommune

 

2018

Follo Landbrukskontor

Prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn kommune

Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune

 

2017

Etikk og habilitet i Frogn kommune

IKT – sikkerhet og drift i Frogn kommune

 

2016

PP-tjenesten i Frogn kommune

Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune

 

2015

Barnevern i Frogn kommune

Beredskap i Frogn kommune

 

2014

Vann og avløp i Frogn kommune

 

2013

Samhandlingsreformen i Frogn kommune

Psykisk helsearbeid for unge i Frogn kommune

Prosjektstyring i Frogn kommune

 

2012

Byggesaksbehandling i Frogn kommune

 

2011

Anskaffelser i Frogn kommune

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet i Frogn kommune

 

2010

Selvkost avgifter og gebyrer i Frogn kommune

 

2009

Mottak og integrering av flyktninger i Frogn kommune

Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon i Frogn kommune

 

2008

Hjemmebaserte tjenester Frogn kommune

 

2007

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

 

2006

Barn i fosterhjem i Frogn kommune

Likebehandling i byggesaker i Frogn kommune

Psykiatritilbudet i Frogn kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner