Enebakk

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i Enebakk kommune.

 

2019

Anleggsprosjektet Tangenveien

Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

 

2018

Samhandlingsreformen i Enebakk kommune

Kirkebygda sentralrenseanlegg

 

2017

Internkontroll i Enebakk kommune

Kommunale avgifter i Enebakk kommune

 

2016

Mobbing i skolen i Enebakk kommune

 

2015

Demensomsorg i Enebakk kommune

Sikkerhet og beredskap i Enebakk kommune

 

2014

Byggesaksbehandling i Enebakk kommune

 

2013

NAV Enebakk – styring og samarbeid

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet i Enebakk kommune

 

2012

Internkontroll

 

2011

Dokumentbehandling og arkiv i Enebakk kommune

Prosjektstyring i Enebakk kommune

 

2010

Offentlige anskaffelser i Enebakk kommune

 

2009

Bruk av ressurser og opplæringslov i skolen i Enebakk kommune

 

2008

Barn i fosterhjem i Enebakk kommune

Hjemmebaserte tjenester i Enebakk kommune

Spesialundervisning i grunnskolen i Enebakk kommune

 

2007

Informasjonssikkerhet og IT-drift i Enebakk kommune

Vedlikehold av kommunale bygg i Enebakk kommune

 

2006

Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Psykiatritilbudet i Enebakk kommune

 

2005

Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner