Ås

Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Ås kommune.

 

2020

Psykososialt skolemiljø i Ås kommune

 

2019

Utleieboliger i Ås kommune

Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune

 

2018

Follo Landbrukskontor

Investeringer og gjeld i Ås kommune

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune

 

2017

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet

Internkontroll i Ås kommune

 

2016

Samfunnssikkerhet og beredskap i Ås kommune

Skoleutbygging i Ås kommune

 

2015

Dokumentbehandling og arkiv i Ås kommune

Hjemmetjenester i Ås kommune

 

2014

Samhandlingsreformen i Ås kommune

 

2013

Forvaltning av kommunens bygg i Ås kommune

NAV Ås – styring og samarbeid

 

2012

Informasjonssikkerhet og IT-drift i Ås kommune

 

2011

Byggesaksbehandling i Ås kommune

 

2010

Økonomistyring i Ås kommune

 

2009

Barnevernets rammevilkår i Ås kommune

 

2008

Bruk av konsulenter i Ås kommune

 

2007

Selvkost innenfor VAR-området i Ås kommune

 

2006

Anskaffelser i Ås kommune