Vi endrer navn

Fra og med 1.juli 2020 endret vi navn til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.

FIKS blir del av et interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud.

Det arbeides med å få på plass en felles nettside for nytt sekretariat.

 

Nærmere informasjon vil bli publisert etter hvert.