Avlysning av møter i kontrollutvalgene

På bakgrunn av nasjonale og lokale vurderinger gjort i i forhold til forebygging av spredning av Covid-19 / Corona-viruset, vil vi etterkomme de samme smitteverntiltak som den enkelte kommune setter i verk.

Møter i folkevalgte møter vil bli vurdert ut i fra nødvendighet for møte samt ut i fra sakens viktighet.

 

Status for møter i mars/april 2020

I første omgang vil følgende kontrollutvalgsmøter bli AVLYST/UTSATT:

12.03.20 Kontrollutvalget i Enebakk kommune

17.03.20 Kontrollutvalget i Nesodden kommune

25.03.20 Kontrollutvalget i Frogn kommune

01.04.20 Kontrollutvalget i Vestby kommune

 

Ny informasjon vil bli videreformidlet så fort vi vet noe mer om situasjonen og kommunenes vurderinger.

 

Sekretariatet vil være operativt og tilgjengelig på e-post og tlf./mobil.