Kontrollutvalgsmøter som fjernmøter

I samsvar med Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277  vil det bli avholdt fjernmøter i følgende kontrollutvalg:   01.04. Kontrollutvalget i Frogn kommune 02.04. Kontrollutvalget i Enebakk kommune 21.04 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 28.04 Kontrollutvalget i Ås kommune 30.04 Kontrollutvalget i Read More …