Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon trer nå i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023.

Selve forskriften er publisert her