Møtekalender 2. halvår 2018

August September Oktober November Desember
Enebakk

10.

11. og 25.** 13.
Frogn
27. 25.** og 29. 10.
Nesodden
11. 23. og 25.** 4.
Oppegård
27. 25** 1.
Ski
4. 16. og 25.** 27.
Vestby
24. og 25** 5.
Ås
25. 25.** 6. 11.

 

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum.

 

Kjell Tore Wirum er kontrollsjef/daglig leder.

Beate Nathalia Lillejord Kaldahl er rådgiver.

 

Styremøter i FIKS avholdes 13. september og 6. desember 2018.

 

** Faglig Forum for alle kontrollutvalgene i Follo avholdes torsdag 25. oktober.