Hjem


Aktuelt

14.12.2017

 

Styret takker Jan T. Løkken for innsatsen

 

Jan T. Løkken som har vært ansatte som daglig leder/kontrollsjef i FIKS siden 2005

går av med pensjon ved årsskiftet 2017/2018.

 

Styret og ansatte takker Jan Løkken for lang og tro tjeneste for kontrollutvalgene i Follo.

 

 

 

Møteplan 2018

 

De neste møtene i kontrollutvalgene i Follo

avholdes på følgende tidspunkt:

 

Enebakk                        10. januar               
Frogn     22. januar
Nesodden     30. januar
Oppegård              25. januar

Ski

 

22. januar 
Vestby 31. januar
Ås

23. januar

Fellesmøte kontrollutvlagene i Ski og Oppegård:18. januar.

 

Møteplan 1. halvår 2018


 

 

1. november 2017

 

Ny kontrollsjef i FIKS

 

Kjell Tore Wirum starter i FIKS 1. november 2017, og overtar som kontrollsjef når Jan T. Løkken går av med pensjon ved årsskiftet.

 

Wirum kommer fra stillingen som fagpolitisk rådgiver på Stortinget med erfaring fra fagfeltene næring, kommunal samt energi og miljø. Han er utdannet jurist og har tidligere jobbet som sekretariatsleder/spesialkonsulent i Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre samt kontrollsekretær i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

 

-     - Jeg ser frem til å få til et godt samarbeid med     kontrollutvalgene og kommunene i Follo gjennom kontrollarbeidet og en aktiv dialog, sier Wirum.

 

Den nye kontrollsjefen har allerede møtt kontrollutvalgene på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo i Ås den 26. oktober. Hans første kontrollutvlagsmøte blir i Ski den 28. november, før han tar runden videre til alle kontrollutvalgene i Follo.

 

 

  

 

 

 

 

1. september 2017

 

Faglig Forum for kontrollutvalgene 2017

 

Temaet for årets faglige forum er "Det kommunale risikobildet". Gjertrud Strand Sanderød

fra KS er hovedinnleder og vil presentere hovedpunktene fra rapporten Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet, som er en kartlegging basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten danner grunnlag for KS sitt arbeid med å styrke den kommunale egenkontrollen.

 

Nordre Follo kommune og kontrollutvalgenes medvirkning til planlegging av den nye kommunen står også på dagsorden. Odd Harald Røst, kontrollutvalgets leder i Oppegård vil innlede om kontrollutvalgets rolle og arbeid så langt i prosessen.

 

Faglig forum er et møtested for erfaringsutveksling og opplæring for kontrollutvalgene i Follo. Forumet arrangeres for niende gang og avholdes i år i kommunestyresalen i Ås,

torsdag 26. oktober kl. 1800 - 2030.

 

 

 

Program Faglig Forum 2017

 

 

 

 

More Articles...