Hjem

Forvaltningsrevisjon Vestby

 

De årlige forvaltningsrevisjonsprosjektene i Vestby konkurranseutsettes, og ulike selskaper har derfor stått for revisjonen. Siden 2006 har kontrollutvalget i Vestby behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:

 

 

2018

 

Follo landbrukskontor

 

 

2017

Søndre Follo Renseanlegg IKS

 

Samhandlingsreformen

 

2016

Anti-korrupsjonsarbeidet

 

Demensomsorgen

 

2015 

PP-tjenesten

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Rådmannens internkontroll

 

Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune

 

Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

 

Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet

 

Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Dokumentbehandling og arkiv

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

NAV Vestby og rusomsorg

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Byggesaksbehandlingen

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Kvalitet i sykehjemstilbudet

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Innkjøp og anskaffelser

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Vurdering av innkjøpsrutiner og overholdelse av offentlige anskaffelser ved Movar IKS

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Spesialundervisning i grunnskolen

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Hjemmebaserte tjenester

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Utbygging i Son

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Barn i fosterhjem

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Energibruk i kommunale bygninger

Kontrollutvalgets vedtak
Kommunestyrets vedtak

 

Psykiatritilbudet i Vestby kommune
Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

 

 

Forvaltningsrevisjon Frogn

Forvaltningsrevisjon Enebakk

 

Forvaltningsrevisjon Oppegård

 

Forvaltningsrevisjon Ås

 

Forvaltningsrevisjon Ski

 

Forvaltningsrevisjon Nesodden

 

Forvaltningsrevisjon Vestby