Hjem

 

Om FIKS

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, FIKS, har som formål å yte sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalgene i de syv medlemskommunene: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

 

Sekretariatet forbereder og følger opp alle møtene i utvalgene. Vi har ansvaret for selskapskontrollen i de syv medlemskommunene. Follo Distriktsrevisjon står for revisjonen av Ås, Nesodden, Ski og Enebakk. Kommunene Vestby, Frogn og Oppegård har konkurranseutsatt revisjonen.

 

Forskriften om kontrollutvalg (§ 20) krever at kommunestyret skal sørge for at kontorllutvalget har sekretærbistand som dekker utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av både kommunens admnistrasjon og revisjonen. På denne bakgrunn ble FIKS dannet og startet sitt arbeid 1. desember 2005.  Etter at Nesodden sluttet seg til FIKS i 2010, er samtlige Follo-kommuner med i samarbeidet: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Ås kommune er vertskommune for sekretariatet.


Ansatte
Sekretariatet har to stillinger. Kontrolsjef/daglig leder er Kjell Tore Wirum.Styret
Styret i FIKS (2015 - 2019)  består av lederne for kontrollutvalgene i medlemskommunene:

Thorbjørn Nerland, leder (Enebakk kommune)
Jeanette Hoel, nestleder (Vestby kommune)

Lars Christian Bilet  ( Ski kommune)
Håkon L. Henriksen, ( Ås kommune)
Knut Erik Robertsen ( Frogn kommune
Arne Maus (Nesodden kommune)
Stein Martinsen Wik (Oppegård kommune)

____________________________

 

Møtedokumenter

 

Årsrapporter

 

Styringsdokumenter

 

Offentlig journal og innsyn i arkiv

Forespørsel sendes This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it