Hjem

Kontrollutvalget i Ås 2015 - 2019

 

 

Kontrollutvalget har følgende medlemmer:

 

Håkon L. Henriksen, leder

e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

 

Anne Odenmarck, nestleder


Janna Bitnes Hagen


Christian Hellevang

 

Liv Korslund

 

 

Møtedokumentene til kontrollutvalget i Ås, legges løpende ut på www.as.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------


Møtedokumenter

Kontrollutvalgets ressursside

Årsrapporter

Forvaltningsrevisjon