Hjem

Kontrollutvalget i Oppegård 2015 - 2019


 

                                           

Medlemmer

 

Stein Martinsen Wik, leder

Henriette B. Christiansen, nestleder

Marit Forsberg

Leif Aarebrot

Geir Aage Amundsen 

 

Kontrollutvalget kan kontaktes via

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                             

 

 

 

 

Kontrollutvalgets ressurssider

 

Lover, forskrifter, veiledere, styringsdokumenter, osv.

 

             

 

          

Dokumenter

 

Møtedokumenter

 

Forvaltningsrevisjon

 

Årsrapporter