Hjem

Kontrollutvalget i Enebakk 2015 - 2019

 

 

Medlemmer

 

 

Thorbjørn Nerland, leder
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Øivind Gundersen, nestleder

Mads Gjevert Pettersen

Anne Marit Næss

Lena Mjerskaug

 

Kontrollutvalget kan bli kontaktet via

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                            

 

Kontrollutvalgets ressursside

 

Lover, forskrifter, veiledere,

styringsdokumenter osv.

 

 

                                

 

        

 

 

  Dokumenter

 

  Møtedokumenter

  

  Forvaltningsrevisjonsrapporter

 

  Årsrapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------

 

Møtedokumenter

Kontrollutvalgspermen

Årsrapporter

Forvaltningsrevisjon