Hjem

Kontrollutvalgspermen Vestby 

 

Lover

Kommuneloven
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Lov om offentlige anskaffelser

 

Forskrifter

Forskrift om kontrollutvalg
Forskrift om revisjon

 

Annet

nkrf.no

lovdata.no

Folloportalen

follodr.no

folkevalgt.no

 

Reglement og retningslinjer i Vestby


 

Kontrollutvalget i Vestby

Utvalgets strategiplan


 

 

Veiledere

Kontrollutvalgshåndboken

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Veileder for utvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

 

Forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 (ikke vedtatt)

Overordnet analyse 2016

 

 

Selskapskontroll

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020

 

Kontrollutvalgssekretariatet - FIKS

Vedtekter

Hovedoppgaver

 

Regnskapsrevisor - Deloitte

Kravspesifikasjonen i Vestby kommunes avtale med Deloitte